На днешната дата 20 август църквата почита св. пророк Самуил. Празнуват тези, които носят името Самуил, което означава „измолен от Бога“.
Според преданията, в гр. Рама живял благочестив човек на име Елкана от Левиевото коляно. Той имал две жени – Ана и Фенана. Ана била любимата му жена, която за нещастие била бездетна. А у израилтяните безплодието се считало за знак за Божия немилост. Ана много тъгувала, а близките й странели от нея и я отбягвали. Елкана изпълнявал усърдно всички наредби на закона. На всички големи празници ходел със семейството си в Силом, където по това време се намирала скинията, за да принесе жертва на Бог. Веднъж след жертвоприношение той седнал да обядва със семейството си. Само Ана не могла да сложи залък в устата си, сърцето й било изпълнено с мъка и тя пак отишла в скинията да се моли. Дълго се молила и плакала. Ана молила Господ да я дари със син и обещала, че ако той й окаже тая милост тя ще Му го посвети. Милосърдният Бог изпълнил нейната молба: тя родила син и го нарекла Самуил, което значи “измолен от Бога”.