Община Аксаково е обявила обществена поръчка с предмет “Рехабилитация и реконструкция на участък от път от граница на град Аксаково до граница на град Игнатиево”. Пътят е част от общинската пътна мрежа: Аксаково – Игнатиево – Припек – Слънчево – Граница общ.(Аксаково – Суворово) – Баново – Калиманци. Този път обслужва местното движение и е връзка между град Аксаково и Игнатиево. Общата стойност на проекта е 2 803 937 лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на оферти е 8 ноември.

Предметът на обществената поръчка включва рехабилитация и реконструкция на най-натоварения пътен участък от общинската пътна мрежа, разположен между Аксаково и Игнатиево, с дължина 2 466,59 м., съгласно одобрен инвестиционен проект.

Абонамент за новините в Google

Основните дейности, които предстои да бъдат изпълнени са: Възстановяване на пътното платно и пътното тяло; Възстановяване на банкети и пътни откоси; Изграждане на отводнителни съоръжения; Полагане на нова хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация.

ПРОЧЕТИ
Шофьор на такси е между живота и смъртта след катастрофа, виновникът - дрогиран младеж!

След рехабилитацията и реконструкцията на участък от път VAR 1023 /от строителна граница на гр. Аксаково до строителна граница на гр. Игнатиево/ ще се възстановят елементите на пътя като се подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка с оглед осигуряване условия за безопасност на автомобилното движение, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя.

Основните цели на разработката за проектиране на пътища и максимално придържане към съществуващи път, са следните :

  • Комплексна характеристика на съществуващото положение.
  • Възстановяване и подобряване на транспортно – експлоатационните качества на пътя, което включва:
  • Постигане на технически елементи отговарящи на нормативите за съответната
    проектна скорост
  • Гарантиране на носимоспособността на настилката
  • Гарантиране равността на настилката
  • Гарантиране на добро отводняване
  • Безопасност при организация на движението

Абонамент за новините в Telegram