Стартира изпълнението на обект „Ремонт и обновяване на централна градска част на гр. Провадия – етап III. Това съобщиха от община Провадия. Проектното решение има за цел създаване на завършена среда, осигуряваща удобни пешеходни комуникации в централната част на гр. Провадия.

В западната част на ул. „Иван Вазов“ се предвижда изграждането на автомобилен подход за достъп до съществуващи гаражи.

Абонамент за новините в Google

Подходът ще бъде изпълнен с асфалтова настилка, кантирана с пътни бордюри. В югоизточната част на територията, включена в този етап ще бъде оформена рампа с цел създаване на достъпна среда. Зелените площи около дървета по продължение на ул. „Иван Вазов“ ще бъдат разширени, тъй като съществуващата растителност е представена от едроразмерни широколистни видове, а именно липа, чинар, копривка и др. Ще бъде рехабилитирана асфалтовата настилка по ул. „Венелин“, а паркингът разположен северно от нея ще бъде изпълнен с нова асфалтова настилка.

Контурите на зелените площи оформящи зона за отдих северно от ул. „Венелин“ ще бъдат променени. Ще бъде реновирана и фонтанката разположена в тази част от разработката. Новопроектираната композиция на настилките запазва геометричния стил на пространствата, като подчертава основната ос на движение и продължава вече изпълнените в предишните етапи настилки.

За целта ще бъдат използвани бетонови плочи в два размера 30/30 см и 30/60см в три нюанса на сивото. Дебелината на плочите е 8 см. В източната част на ул. „Георги Димитров“ ще бъде продължена велоалеята. Тя е оформена с две платна и е с обща ширина 330 см. За създаване на завършена среда ще бъдат обновени и елементите на екстериорното обзавеждане – пейки и кошчета за смет.

ПРОЧЕТИ
51-годишен мъж от Варненско бе осъден за опит за палеж на чужд имот

В обхвата на проекта ще бъде подменен съществуващия водопровод, ще бъде изградена нова дъждовна канализация и ще бъде обновено алейното осветление. След подмяната на амортизираната водопроводна мрежа и водопроводните отклонения ще се подобрят качествата на консумираната вода, а водопроводната мрежа ще съответства на изискванията в нормативната уредба. Ще бъде изграден нов дъждовен клон с линейни отводнителни решетки в местата без изградено отводняване и ще бъде извършена реконструкция на вече изградените дъждоприемни решетки в обхвата на площта, включена в етап III.

С реализирането на проект „Ремонт и обновяване на централна градска част на гр. Провадия – етап III“ ще се подобри привлекателността на града и качеството на живота, ще се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на Провадия, като ще се постигне единен облик в централната част на гр. Провадия.

Абонамент за новините в Telegram