Община Долни чифлик подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Бъдеще за децата в община Долни чифлик“. Той се финансира от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общата му стойност е 390 708, 84 лв. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Основната цел на проекта е повишаване на благосъстоянието на децата в нужда в Община Долни чифлик, предотвратяване и противодействие на социалното им изключване, осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата, както и на бъдещи родители.

Целева група по проекта са 310 деца в нужда от 0 до 18 год. и техните семейства, както и 14 служители на доставчици на социални или интегрирани здравно-социални услуги – ръководител, хигиенист, шофьор, социални работници, медиатори, юрист, гинеколог, акушерка, педиатър, медицинска сестра, психолог и специален педагог.

ПРОЧЕТИ
Задържаха двама от Аксаково, откраднали инструменти от багажника на автомобил

Сред дейностите, планирани по проекта, са подкрепа и консултации на семейства, здравна превенция, активно приобщаване на потребителите към социалния живот на общността, услуги за ранно детско развитие за подрастващи от 0 до 7 години, интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършване на средно образование, въвеждащи и надграждащи обучения, включително и супервизия на служителите, предоставящи услугите.

Проектът е стартирал на 1.01.2024 г. и ще продължи до 01.12.2025 г.