Продължава проекта
В началото на месец януари 2023г. беше подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерство на труда и социалната политика и Община Провадия в лицето на кмета инж. Жоро Илчев за изпълнение на проект „Грижа в дома в община Провадия“, научи Девня Онлай. Проектът е на стойност над 720 хиляди лева и се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г.
Чрез него предоставянето на услугите по проект „Патронажна грижа+ в община Провадия“ ще продължи без прекъсване и ще се разшири броя на потребителите – възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които получават услуги в домашна среда.
Проектът „Грижа в дома в община Провадия“ ще разшири мрежата от здравно-социални услуги на територията на повече населени места от община Провадия за удовлетворяване на индивидуалните потребности и преодоляване на социалната изолация на хората от уязвими групи, без да се налага да бъдат извеждани от домашната си среда. Дейностите продължават и надграждат реализираните още от 2019г. по предишни проекти патронажни грижи, като гарантират още по -широка подкрепа на нуждаещите се лица на територията на община Провадия.
Чрез изпълнението на проектните дейности ще се осигурява на възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги; психологическа подкрепа; доставка на хранителни продукти от първа необходимост до домовете на лицата; заплащане на битови сметки със средства на потребителите; предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, заявяване и получаване на административни услуги и други.

Абонамент за новините в Telegram