Стартира процедура за саниране на жилищни сгради в Белослав

33
На 2 юни 2023 стартира новата процедура за ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II, съобщиха от община Белослав.
Публикувани са насоките за кандидатсване и Община Белослав ще проведе встъпителна информационна среща с всички заинтересовани представители на Сдружения на собствениците в община Белослав, с цел планиране и обсъждане на предстоящите дейности във връзка с кандидастване за санирането.
Срещата ще се проведе на 22.06.2023 г. /четвъртък/ от 18:00 ч. в Конферентната зала на Община Белослав /ул. „Цар Симеон Велики“ № 23 /
Документеацията по процедурата, можете да достъпите от следния линк: https://eumis2020.government.bg/…/fbf34c6a-8f67-4d16-9019…