Всяко десето дете в България е родено от майка в тийнейджърска възраст. Това показват данните на Националния статистически институт.
Броят на живородените деца от майки на възраст под 20 години за 2021 година е 5 861, или 9,99 на сто от всички живородени, а за 2020 г. са 5 970 или 10,10 %.
Повечето от тях са от ромски произход.
Най-използваната техника за предпазване от забременяване при жените в брак и съжителство, и при мъжете във всички форми на отношения е прекъснатият полов акт.
Жените в България приемат аборта като „метод на контрацепция в краен случай“.
Според сравнителната карта на 52 страни и територии за безопасните аборти, направена на база четири критерия и 15 подкритерия, водещи са Швеция, Исландия, Великобритания, Нидерландия, а България заема 18 позиция.
В 14 държави абортът технически остава престъпление съгласно националния наказателен кодекс, е една от основните констатации на атласа. Само 19 държави позволяват аборти по икономически или социални причини, а в четири страни абортът е достъпен до 24-та седмица.
Данните показват, че защита от тормоз, атака за жените при достъп до аборт предоставят Белгия, Франция, остров Ман. Друг извод е, че седем правителства активно се противопоставят на абортите като предлагат закони срещи тях.
Сред препоръките на атласа е модернизация на законите за аборта (декриминализиране на аборта, удължаване на времевия лимит).
В Световния ден за безопасен аборт, организациите, занимаващи се с проблема се застъпват за универсален достъп до здравни грижи с фокус сексуалното и репродуктивно здраве.
Организациите се застъпват и за необходимостта от приемане на национална програма за сексуално и репродуктивно здраве, която да осигурява универсален достъп до безплатни методи за контрацепция и прекъсване на непланирана бременност, както и системно сексуално и здравно образование в училище.