Специалисти на Карин дом за пореден път предстои да посетят Девня на 22 август. Те ще консултират безплатно деца на възраст от 0 до 7 годинки и техните родители.
Консултациите ще се състоят в парк „Разсадника“ от 10.00 до 12.00 часа, а при неблагоприятни метеорологични условия ще бъдат в Центъра за подкрепа за личностно развитие на ул. „Фронтоваци“ №18-20