Спирос Номикос - Солвей Соди Девня
Спирос Номикос, главен изпълнителен директор на "Солвей Соди" АД

Solvay е белгийска мултинационална химическа компания, създадена през 1863 г., със седалище в Недер-Овер-Хембек, Брюксел, Белгия. Фирмата работи в България от 1997 г. и разполага с най-големия европейски завод за производство на калцинирана сода в град Девня. Спирос Номикос, главен изпълнителен директор на Solvay Sodi и държавен мениджър на Solvay в България, отговаря на въпросите на SeeNews.

Г-н Номикос, наскоро Солвей България обяви планове за адаптиране на един от съществуващите котли в завода за производство на калцинирана сода в Девня, с цел увеличаване на комбинираното изгаряне на биомаса. Какви са очакваните ефекти от тази мярка?

Този проект стартира пътната карта за околната среда и устойчивостта на Solvay Sodi, която включва няколко проекта за енергиен преход. Чрез тази инвестиция Solvay демонстрира още веднъж своя ангажимент за постепенно премахване на въглищата преди 2030 г., намаляване на емисиите на CO2 и укрепване на бизнеса с калцинирана сода и деривати в дългосрочен план в полза на нашите клиенти. Чрез захранване на котела с 30% биомаса, емисиите на CO₂, свързани с дейностите по производство на енергия, ще бъдат намалени с 20%.

Какви други инициативи са планирани в рамките на стратегията на Solvay Group за въглеродна неутралност до 2050 г.?

Има редица амбициозни инициативи, планирани в рамките на групата, но ако трябва да се концентрираме върху най-големия европейски завод за калцинирана сода в Девня, имаме четири основни проекта, свързани с енергийния преход на обекта и постепенното изключване на въглищата преди 2030 г. Те включват съвместно с биомаса – изгаряне, подмяната на резервните ни котли на въглища с парен котел на природен газ от следващо поколение, проект за валоризация на отпадъците и проект за използване на биогорива в нашите варовики. Всички тези мерки ще намалят емисиите на CO2 с повече от 700 kt/година и ще подобрят конкурентоспособността на най-големия обект на Solvay в Европа.

ПРОЧЕТИ
Задържаха двама от Аксаково, откраднали инструменти от багажника на автомобил

Вече е реализиран и функциониращ пети проект – завършихме 4 MW соларен парк в Провадия. Тук отново носи годишни спестявания на CO₂ от 6000 тона;

Solvay Group въведе вътрешно ценообразуване на CO2 още през 2016 г. и тази цена беше увеличена допълнително през 2021 г. Как тази вътрешна цена съответства на различните системи за търговия с емисии, които са в сила в момента и как успявате да ги балансирате с представянето на бизнеса си?

Вътрешната цена на CO2 на Групата е повишена няколко пъти, за да съответства и дори да надхвърли изискванията на пазарната реалност. От 2022 г. тази цена беше увеличена от 75 евро на 100 евро за метричен тон CO2. Той също така се взема предвид в нашия анализ на чувствителността за инвестиционни решения, което означава, че всеки нов проект се оценява спрямо въглеродните емисии, които би довел. По този начин всяко взето ключово решение интегрира съществени ESG измерения.

За да намали волатилността на разходите, групата е разработила политика за обмен на променлива цена срещу фиксирана цена чрез деривативни финансови инструменти.