Група Солвей ще адаптира един от съществуващите котли с цел увеличаване на комбинираното изгаряне на биомаса в най-големия си европейски завод за производство на калцинирана сода в Девня, България. Чрез захранване на котела с 30% биомаса, емисиите на CO₂, свързани с дейностите по производство на пара и електроенергия, ще бъдат намалени с 20%. Биомасата ще е от различен произход, включително местни пелети от отпадъци от слънчоглед. Предвижда се котелът да влезе в експлоатация през ноември 2022 г.

Проектът е първият важен етап в прехода на компанията от използване на фосилни горива към по-устойчива и чиста енергия и е в пълно съответствие с амбициозната програма на Група Солвей за екологична и социална отговорност “Един Солвей/ Една Планета”, целяща достигане на въглероден неутралитет до 2050 г.

Абонамент за новините в Google

Тази инвестиция надгражда обявените през 2020 г. планове на заводите за калцинирана сода на Солвей в Райнберг, Германия, да стане първата в света инсталация за производство на калцинирана сода, захранвана предимно от възобновяеми енергийни източници, и Домбал, Франция, който, първи по рода си в страната, ще премине към използване на 100% алтернативно гориво от битови отпадъци, с цел намаляване на емисиите на CO₂. Тези три проекта ще намалят емисиите на Групата в световен мащаб с 8% до 2025 г.

ПРОЧЕТИ
Задържаха 39-годишен от Суворово за кражба на барбекю

„След повече от 25 години присъствие в страната, с гордост поемаме по нов път към устойчиво бъдеще. С този ключов проект отбелязваме нова съществена стъпка в своя преход към намаляване на въглеродния отпечатък, като част от стратегията ни да служим на клиентите си по устойчив и конкурентен начин“, коментира Спирос Номикос, изпълнителен директор на “Солвей Соди”.

На 10 февруари 2022 г., президентът на бизнес единица “Калцинирана сода и деривати” на Група Солвей, Филип Керен и изпълнителният директор на завода в Девня, Спирос Номикос, се срещнаха с българския премиер, Кирил Петков и министъра на иновациите и растежа, Даниел Лорер. По време на тази среща Група Солвей представи Пътна карта за цялостен енергиен преход на завода в България, включително проект за оползотворяване на отпадъци, който беше добре приет и подкрепен от правителството.

„Правителството високо цени инвестицията на Солвей в България, която представлява важен етап в развитието на страната ни и региона на Варна”, обясни премиерът Кирил Петков. „Солвей Соди може да разчита на нашето партньорство и подкрепа, за да превърне устойчивите си амбиции за завода в Девня, в реалност.”

Абонамент за новините в Telegram