Младата норвежка компания Glint Solar е разработила софтуер за скрининг и откриване на потенциални места за разполагане на наземни соларни паркове. Това улеснява предварителната оценка на капиталовите разходи и ефективността на проекта.

„Нашият нов софтуер осигурява по-добра представа за проекта в ранна фаза“, каза главният оперативен директор Евън Квеланд пред списание PV magazine. „Това позволява на разработчиците да идентифицират конкретни обекти, като например индустриална земя или пасище, като същевременно дава възможност за предварителна оценка на капиталовите разходи и технически анализ“.

Софтуерът анализира фактори като разстояние до електро-мрежата или близки подстанции, топография, дълбочина на почвата и количество слънчева радиация. Той разглежда терени с максимален наклон от 12 градуса и може да извлече топографски топлинни карти, като същевременно определя дали идентифицираната повърхност е обработваема земя, влажна зона, гора или защитена зона.

Освен това помага при оразмеряването на проекта. „Потребителят може да вижда потенциалния размер в MW, докато проектира“, каза Квеланд. „Когато предприемач намери подходящо място, той може да използва инструмента, за да тества различни анализи на различни системи, след което трябва да се свърже със собственика на земята. В някои региони разполагаме с имената и данните за контакт на собствениците на земя, за да направим този процес по-бърз“.

ПРОЧЕТИ
Танцови и певчески формации се включиха във фолклорния фестивал „Света Марина“

Софтуерното решение е базирано на облака, т.е. е софтуер като услуга, който се актуализира автоматично с нови функции и нови данни, поясняват от компанията.

„Инструментът обикновено разглежда много данни за всяко място и е в състояние да извърши бърз енергиен и икономически анализ на различните технологии за мястото“, разясни изпълнителният директор на Glint Solar Харалд Олдерхайм. „Също така е в състояние да открие съществуващи фотоволтаични инсталации, както и други енергийни инсталации като вятърни, въглищни и водни централи“.

Софтуерната система използва облачните ресурси на Amazon Web Services за изчисленията и за съхраняване на големите количества данни.

„Ние създадохме наш собствен анализ на производството на енергия в сътрудничество с Норвежкия институт за енергетика (IFE) въз основа на различни сателитни данни и бази данни по целия свят“, казва Олдерхайм.

„Софтуерът работи в глобален мащаб. Все пак има разлики какъв вид данни имаме за различните страни. Повечето от нашите функции работят глобално, докато за някои слоеве данни системата работи страна по страна“, уточнява той.