Служители на Община Аксаково учат тънкости за ефeктивна и качествена социална грижа

Община Аксаково стартира проект за укрепване и развитие на административния си капацитет, свързан с прилагането на новите механизми и норми в системата на социалните услуги. Проектът е със срок 13 месеца, на обща стойност 77 115 лева и е спечелен по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Сред специфичните му цели е създаването на условия за ефективна, ефикасна и качествена грижа за хора от най-уязвимите групи от населението, съобщи на пресконференция ръководителят на проекта Нели Петрова.

Абонамент за новините в Google

Цел на проекта е и повишаването на капацитета на общинските служители по изпълнение на правомощията им по прилагането на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и поднормативните актове в областта на социалната политика, за да бъдат те максимално полезни за хората, които се нуждаят от социални услуги, уточни зам.-кметът на община Аксаково Руска Илиева.

През обученията ще преминат наетите служители от общинската администраци, ангажирани с прилагането на политиките в социалната сфера.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 8 април

В рамките на проекта са заложени следните основни дейности: изработването на Програма за развитие на качеството на социалните услуги за следващата календарна година, обучение и супервизия на персонала, необходим за задълженията и отговорностите по законите, касаещи социалните дейности и услуги.

За да са адекватни резултатит от проекта, в него са заложени анализи на потребностите от социални услуги и на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на община Аксаково.

Освен разяснително-информационните кампании, проектът предвижда за гражданите да има информационни листи с изчерпателно описани социални услуги и реда за достъп до тях. За потребителите, които ползват модерните технологии, ще има QR код, чрез който ще могат да се информират за всяка социална услуга, която ги интересува и за административния ред, по който могат да я получат, обеща ръководителят на проекта Нели Петрова.

Абонамент за новините в Telegram