Служебното правителство одобри помощта за одобрените кандидати по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

За да се финансират разходите по програмата, са отпуснати допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма в размер на 6 729 939,80 лева.

Абонамент за новините в Google

С приемането на настоящия акт ще бъде дадена възможност да се изплати помощта по общо 300 подадени заявления от хотелиери, предоставили хуманитарна помощ, изразяваща се в 507 519 нощувки, включително в някои места на настаняване и предоставяне на храна на бежанци в периода, обхващащ времето от 1 до 30 септември 2022 г.

Изпълнението на програмата е администрирано чрез използване на информация от Националния туристически регистър, създадения Регистър за местата за подслон, Единната система за туристическа информация и Системата за управление на национални инвестиции, както и чрез контролни проверки по служебен път с данни от системите на дирекция „Миграция“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ при МВР, Държавната агенция за бежанците и Националната агенция за приходите.

Правителството одобри и промени в разходите по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. за „БДЖ-Пътнически превози“ в размер на 1 566 245 лв.

Средствата са предвидени за безплатен превоз на украински граждани под временна закрила, след първоначалната фаза на приемане и настаняване с железопътен и автобусен транспорт до определените населени места на отсядане. Финансовият ресурс ще бъде осигурен от неусвоени до 30 септември 2022 г. безвъзмездни средства по линия на помощта за въздушните превозвачи.

ПРОЧЕТИ
Започват масови проверки за нерегламентирано изхвърляне на боклук във Варна

На днешното заседание Министерският съвет прие и решение за оказването на военна и военно-техническа помощ на Украйна, с което декларира готовността на България за принос към мисията на ЕС за подпомагане на Украйна (EUМАМ).

Мисията се провежда в рамките на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС с първоначална продължителност две години, от момента на нейното започване. Тя е част от Интегрирания подход на ЕС за оказване на подкрепа на Украйна и ще допринесе за подобряване на военните способности на Въоръжените сили на Украйна, с цел тяхното възстановяване и ефективно провеждане на операции, което ще позволи на страната да защити своята териториална цялост в рамките на международно признатите ѝ граници, ефективно да упражнява своя суверенитет и да защити украинските граждани.

Участието на България в EUMAM ще бъде ясен знак за подкрепата на страната ни към Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз и в частност, на мисията за военно подпомагане на Украйна.

Отчитайки предоставяната помощ от българска страна за Украйна от началото на агресията, досегашният устойчив ангажимент на Република България към Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, както и близостта на конфликта до нашата граница и значението му за сигурността в Европа, приносът на страната ни към новата мисия е в унисон с усилията на останалите държави членки.

С приемането на това решение България затвърждава своята съюзна солидарност към общите усилия в подкрепа на международния мир и сигурност, отчитат от пресслужбата на правителството.

Абонамент за новините в Telegram