музикална тонколона - бас

Проблемът със силната музика отново раздели девненци на две и предизвика спор в социалната мрежа.

Шумът и шумовото „замърсяване“ на околната среда са сериозни екологични предизвикателства в наше време. От хигиенна гледна точка, шумът е всеки звук, който неблагоприятно въздейства върху здравето, нарушава отдиха и смущава контакта на човека с околната среда.

Абонамент за новините в Google

За да се регулира този проблем, съществува Закон за защита от шума в околната среда, който определя общи принципи за управление на шума и цели създаване на здравословни условия за населението и опазване на околната среда от негативните ефекти на шума. Всяка община е задължена да приеме наредба за обществения ред, включваща допустимото време и условия за възпроизвеждане на шум. Гражданите имат възможност да сигнализират за нарушения на обществения ред до „Дежурен по община“ 051947100

Какво се случва обаче, когато топката е в полето на Общината и от нея се чака реакция по разглеждания проблем?

По принцип с такива правомощия би трябвало да бъдат натоварени дирекциите за обществен ред и сигурност към съответните общини. Кметовете на много общини, обаче, не са издали изрични заповеди в този смисъл, с които да упълномощават конкретни служби на тяхно подчинение да извършват подобен контрол. Много от службите за обществен ред и сигурност към общините пък директно избягват намесата по сигнали на граждани в такива случаи, като твърдят, че в наредбата за обществения ред, в която са разписани правомощията им, никъде няма изричен текст, който да им вменява изрична компетентност. Т.е. намират оправдание за бездействието си в липсата на изричен законов текст.

Като добавим и това, че председателят на Общинския Съвет – Девня Владимир Ненков е много близък приятел на една от собственичките на заведението, редовен посетител е и се чувства като у дома си там, картинката се изяснява…

председателят на Общинския Съвет - Девня Владимир Ненков
Владимир Ненков / снимка: Община Девня

Хората трябва да имат чувство за съобразителност, и да се веселят без да пречат на останалите си съграждани. Когато това чувство липсва у някои хора, потърпевшите би трябвало да „запалят“ телефоните на Общината и полицията.

ПРОЧЕТИ
Задържаха кмета на Старо Оряхово, участвал в организирана престъпна група

Всички имат право на спокоен живот и почивка, независимо дали става въпрос за полицай, председател на Общинския съвет, кмет или кметица.

В случаи на силни и недопустими нива на шум, гражданите могат да се обърнат и към служителите на МВР на телефон 112.

Полицаите идват и проверяват на място подадения сигнал. Ако шумът е над позволеното или е след законово допустимото време, полицаите предупреждават нарушителя да намали шума или ще последва съставяне на акт за административно нарушение при повторното им идване на адреса.

В Девня има хора, които са на мнение, че след 23:00ч. силната музика не е позволена, и те са прави, но това не означава, че през останалото време силен шум може да тормози цял квартал със стотици жители на Девня. Т.е. не може някой да си купи музикално оборудване за дискотека, и да вдига шум на километри, а това да е нормално и позволено! Това може да създаде дискомфорт и нарушение на правото на спокоен отдих на съседите и жителите на квартала.

Има ясно установени нива на допустимият шум. Съществено значение има моментът дали идвайки на проверка, органите на реда са отчели с уред силата на шума. Това е единственият начин да се докаже надвишаване на допустимите норми на шума.

Нивото на шума се измерва в децибели, а измерването на шума се извършва с уред наречен децибелометър/шумомер.

Тук възниква един въпрос – дали полицията в Девня притежава такъв уред, с който да измери нивата на шума?

За по-ефективен контрол на шума, би било полезно полицията в Девня да разполага с необходимите уреди за измерване на нивата на шума, за да може адекватно да реагира при съмнение за нарушения.

Предлагаме на Общинският съвет да закупи и предостави един шумомер на полицията в Девня, ако полицаите не разполагат с такъв, и с това да допринесе за защитата на здравето и комфорта на всички жители на Девня.

Абонамент за новините в Telegram