Шестима са кандидатите, допуснати до събеседване в конкурса за избор на управител на ВиК – Варна. Това съобщават от „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Конкурсът протича на три етапа. Първият е предварителен подбор на кандидатите по документи; вторият – разработване, представяне и оценяване на Концепция за развитие на предприятието, а третият – събеседване (интервю).

Абонамент за новините в Google

Допуснатите кандидати за позицията управител на ВиК – Варна след първия етап са били 7: Михаил Маринов; Пламен Стоянов; Веселин Русев; Румен Николов; Иво Дочев; Десислав Желязков и Николай Николов.

До събеседване нe е допуснат Иво Дочев поради това, че не е представил Концепция за развитие на търговското дружество за тригодишен период на управление.

Интервютата с шестимата кандидати за шеф на ВиК дружеството в морската столица ще се проведат в сградата на „Български ВиК холдинг“ в София на 16 януари (понеделник).

Договорът за управление с класирания на първо място кандидат се сключва за срок от 3 години.

„ВиК – Варна“ ООД е дружество с ограничена отговорност с предмет на дейност водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води, строителство, проектиране и инженерингова дейност.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско във вторник

Дружеството поддържа, експлоатира и стопанисва водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, съоръжения и пречиствателни станции на територията на Варненска област. Обслужваният район е с население над 468 220 жители, което живее на територията на 12 общини с общо 158 населени места.

Във фирмата работят 1600 специалисти, работници и служители, които обслужват населението във Варненска област.

Дружеството е с 51% участие на „Български ВИК Холдинг“ ЕАД и 49% собственост на общините Аврен, Аксаково, Бяла, Варна, Вълчи дол, Девня, Дългопол, Провадия и Суворово.

Екипът на „ВиК – Варна“ ООД поддържа и обслужва над 4300 км водоснабдителна мрежа, 1100 км от която е на територията на града. 830 км е изградената канализационна система.

Общият брой на сондажите е 104. Водоснабдителните помпени станции са 130, канализационните помпени станции – 26, а общата инсталираната мощност на дружеството възлиза на 31 654 киловата. В действие са 10 пречиствателни станции за отпадъчни води.

Абонамент за новините в Telegram