Административен съд – Варна потвърждава Решение №125/30.10.2023 г. на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Долни Чифлик.

Оспореното решение № 125/30.10.2023 г. на ОИК – Долни Чифлик е прието въз основа на резултатите, отразени в протокола на Общинската избирателна комисия. В мотивите си съдът сочи, че правилно, на база на отчетените резултати, същите са разпределени между пет партии и коалиции, посочени в протоколи, неразделна част от оспореното решение, като спор по този въпрос, както и по определения брой на мандатите им в настоящото производство няма.  Съдът приема, че за да е основателна жалбата,  жалбоподателят следва да установи, че в хода на изборния процес са допуснати съществени нарушения, които опорочават изцяло изборните резултати или ако не бяха допуснати, жалбоподателят би получил действителни гласове, достатъчни, за да бъде избран за общински съветник.

В хода на  производството такива доказателства не са събрани. Твърденията на жалбоподателя за множество поправки в протоколите на СИК, за неправилно отчитане на действителните и недействителните бюлетини, вкл. и твърдението, че не му достигат 9 гласа, не са конкретизирани до степен да обосноват необходимостта от събиране на доказателства в посока на твърденията, а от допуснатите от съда доказателства, са останали недоказани. В мотивите си съдът посочва, че въпреки дадената неколкократно възможност на жалбоподателя да определи ясно и точно нарушенията, които са довели до незаконосъобразност на оспореното решение, такова не бе направено. В решението си съдът достига до извода за неоснователност на жалбата.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 18 юли

Съдът намира, че Решение № 125/30.10.2023 г. на ОИК – Долни Чифлик, с което е определен изборния резултат от произведения избор за общински съветници в община Долни Чифлик, е взето от компетентен орган – Общинска избирателна комисия и е обективирано в предписаната от закона писмена форма, в съответствие с целта на Избирателния кодекс (ИК), а именно да бъде избран орган на изпълнителната власт в Общината – Общински съвет, в съответствие с изразения вот на избирателите. Със същото са разпределени мандатите за общински съветници по кандидатски листи на политически партии и коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, и са обявени за избрани за общински съветници 21 кандидати на партиите и коалициите. Съдът посочва, че при приемане на решението са спазени административнопроцесуалните правила, регламентирани в ИК. Същото е издадено въз основа на получените данни от протоколите на СИК, обективирани в Протокола на ОИК за избор на общински съветници, посочва в решението си съдът. В заключение съдът приема за верни, посочените в него крайни резултати от гласуването, относими към настоящия спор.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок.