Върховният административен съд отмени мораториума за изграждане на ветропаркове

Перки край Ветрино ще има, след като Върховният административен съд обяви като незаконен наложения от Общинския съвет мораториум върху изграждането на ветроенергийни паркове. Забраната беше гласувана на извънредно заседание на ОбС Ветрино на 8 юли 2022 г.,  по настояване на кмета Димитър Димитров и подписка на граждани.

Абонамент за новините в Google

На 5 юни 2023 г обаче Върховният административен съд прие решение 5856, което препотвърди решението на варненския административен съд от 21 ноември 2022 г. за отмяна на наложената от ОбС – Ветрино забрана.

Основният мотив, с който съдебният състав на ВАС потвърждава предишно решение на Административен съд – Варна, постановено въз основа на жалби от инвестотора на вятърен парк, собственици на земя, върху която е било предвидено да се изгради паркът, и областния управител на Варна. Съдът е категоричен, че Общинският съвет на Ветрино няма правомощия и компетентност да разпореди подобна забрана, която е в противоречие и с държавната политика за насърчаване на производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници, уредена със специалния Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ). Освен че е в конфликт с държавната политика, решението на ветренските общински съветници противоречи и на други нормативни разпоредби  – Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници, включително и разпоредби на самия местен законодателен орган – приетите дългосрочна и краткосрочна програма на ОбС – Ветрино за развитие на ВЕИ.

Съдебният състав постановява: Решението, с което е въведена забраната за поставяне на вятърни генератори на територията на община Ветрино, е админстративен акт, постановен от орган на местното самоуправление /ОбС/, който няма правомощия да приема подобни актове по силата на ЗМСМА. Съдът напомня, че това е държавна политика, която се определя от Министерски съвет. В нейно изпълнение на местната власт е вменено задължение не да приема решения в пълно противоречие на ЗЕВИ и приетата от ОбС дългосрочна и краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници,  а напротив – да насърчава инвестициите във възобновяеми източници. Поради липса на компетентност съдът отхвърля и представените от ОбС-Ветрино доводи за евентуални негативни последици върху околната среда и желанието на общината да развива туризъм.

ПРОЧЕТИ
55 000 четвъртокласници на НВО по БЕЛ и по математика

На базата на всички мотиви ВАС решава и оставя в сила решение №1515 от 21.11.2022 г. по административно дело № 1712/2022 г. по описа на Административен съд – Варна, с което решението на Общинския съвет – Ветрино е обявено за незаконосъобразно. Общински съвет – Ветрино ще трябва да плати и адвокатски разноски на обща стойност 2300 лева.

Как ще се развие сагата с ветроенергийните паркове на територията на община Ветрино след съдебното решение предстои да стане ясно.

Припомняме, че основен опонент на проекта е собствникът на историческия парк в с. Неофит Рилски, чийто глас се чува в община Ветрино. Сега обаче управата на общината ще трябва да приведе действията си в синхрон с разпоредбите на националното законодателство, поощряващо развитието на възобновяемите източници на енергия.

 

 

Абонамент за новините в Telegram