Административен съд – Варна остави без разглеждане жалбата на Анастасия  Тр. като процесуално недопустима, срещу Решение №71/30.10.2023 г. на Общинската избирателна комисия – Бяла за избиране на общински съветници и прекрати производството по делото само в тази му част. Жалбите по делото са две и по втората жалба на Румен Ст. производството продължава.

В мотивите си съдът посочва, че А.Тр. не фигурира сред лимитативно изброените в Избирателния кодекс лица с право да обжалват решенията на ОИК за определяне на резултатите от изборите. След като е обявена за избран общински съветник, след 30 октомври 2023 г. А. Тр. вече не е кандидат за такъв, безспорно не е партия или коалиция, нито твърди, че е лице, представляващо инициативен комитет, регистрирал кандидати за този вид избори. Съдът прави извод, че възможността, избран за общински съветник да атакува решението на ОИК за избора си, е изключена по силата на закона. За Анастасия Тр.  не е налице правен интерес от претендираната отмяна на решението на ОИК, след като в резултат на същата е обективно възможно тя да изгуби това си качество.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Девня отбелязва 24 май с шествие и концерт

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд.

Абонамент за новините в Telegram