На 30 юни отбелязваме събора на светите славни и всехвални 12 апостоли. Той е празник за прослава на Христовите благовестители, наречени апостоли – Симон, наречен Петър, Андрей Първозвани, Яков Зеведеев, Йоан Богослов, Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Яков Алфеев, Юда Яковов, Симон Зилот, Матий и Павел.

Макар съборът на апостолите, прославяни от църквата на 30 юнида включва в себе си 13 апостоли, в църковните книги се нарича “Събор на дванадесетте”.

Абонамент за новините в Google

Абонамент за новините в Telegram