Нова и напълно безплатна услуга се очаква да стартира в община Аксаково, съобщиха СайтЪТ от общинската администрация. В момента се търси изпълнител, чрез обществена поръчка с възложител община Аксаково, който ще извършва услугата „Експериментална услуга по събиране, натоварване и транспортиране на строителни и едрогабаритни отпадъци (от врата на врата) или кампанийно от населени места на територията на общината до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав“.

От документите в поръчката става ясно, че новата услуга е в изпълнение на екологичното законодателство в областта на управление на отпадъците, с оглед намаляване количествата на отпадъците за депониране и с цел предоставяне на достъпна и удобна за използване услуга от населението, събиране на строителни отпадъци (СО) и едрогабаритни отпадъци (ЕГО) „от врата на врата“.

Абонамент за новините в Google

От община Аксаково уточняват, че услугата е с експериментален характер и ще включва събиране и натоварване на отпадъци директно от дома на заявителя или кампанийно от определена точка в съответното населено място и транспортиране до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав“ (РДНО), землище на с. Въглен. Като допълнителна дейност е предвидено ръчно натоварване на строителните отпадъци. Обществената поръчка ще е със срок 12 месеца, като сумата за изпълнението ѝ не трябва да надхвърля 150 000 лв., без ДДС. Крайният срок за кандидатстване е 3 май.

ПРОЧЕТИ
Кола на НСО, в която се возил Кирил Петков, катастрофира край Аксаково, загина мъж

Предвидените за събиране и транспортиране отпадъци ще бъдат:

– строителни отпадъци (СО), генерирани от вътрешни ремонти от домакинствата

– смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия

– Смесени отпадъци от строителство и събаряне

– едрогабаритни отпадъци (ЕГО)

– дивани, фотьойли, гардероби, матраци и др. подобни

Събирането на отпадъците ще се извършва по месечен график, съгласуван предварително с Възложителя и обявен на интернет страницата на общината и/или по друг подходящ начин на обявяване на населението, в дадено населено място на територията на община Аксаково.

Изпълнителят ще е длъжен да обслужва по график на принципа „от врата на врата” или да постави контейнер 5,5/ 6 куб. м., на точно определени места и за определен от общината период.
Вероятното количество отпадъци е около 700 тона строителни отпадъци и около 100 тона едрогабаритни отпадъци за 12 месеца.

Община Аксаково ще заплаща разходите за транспорт от населено място за обслужване до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав”, землище на с. Въглен и между населените места на територията на община Аксаково, в случаите на обслужване на няколко населени места.

Абонамент за новините в Telegram