Стартираха строително – монтажните дейности по проекта „Ремонт на обекти, свързани с културния живот в община Ветрино“.

Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проекта е 234 990 лв. без ДДС. Бенефициент е Община Ветрино.

С европейските средства ще бъдат ремонтирани покривната козирка на НЧ „Светлина – 1904“ в село Белоградец и Многофункционалният културно-информационен център в село Ветрино. Ще бъде извършена реконструкция на покрива на читалището чрез удължаване на покривната стреха и премахване на старата стоманобетонова козирка по дължината на покрива. Ще бъдат поставени нова дървена обшивка, керемиди и челна дъска в удължения участък, улуците и водосточните тръби ще бъдат подменени. Предстои монтаж на нова мълниезащитна инсталация.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 17 юли

Дейностите по сградата на Многофункционалния културно-информационен център в село Ветрино включват ремонт на покривната конструкция, полагане на топлоизолация и хидроизолация, подмяна на воронки, барбакани и водосточни тръби, възстановяване на метални парапети, ремонт на стълбището пред централния вход, полагане на топлоизолация и силикат силиконова мазилка, подмяна на поликарбонатните плоскости за горно осветление и монтаж на мълниезащитна инсталация.

Проектът е стартирал на 2.06.2020 г. и ще продължи до 2.06.2023 г.