20 варненски проектни предложения на обща стойност 195 000 лв. са одобрени и класирани в Националната кампания „Чиста околна среда 2023“ и конкурса „Обичам природата и аз участвам“

20 варненски проектни предложения на обща стойност 195 000 лв. са одобрени и класирани в Националната кампания „Чиста околна среда 2023“ и конкурса „Обичам природата и аз участвам“, които са организирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), средствата от което допълват успешно тези от ЕСИФ/ЕФСУ. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

До 7 500 лв. ще бъдат отпуснати на седем детски градини от областта за проекти в сферата на околната среда. Това са ДГ „Незабравка“ в гр. Девня, ДГ №31 „Крилатко“ в гр. Варна, ДГ „Първи юни“ в гр. Белослав, ДГ „Пролет“ в дългополското село Цонево, ДГ „Здравец“ в гр. Вълчи дол, ДГ „Щастливо Детство“ във ветринското село Белоградец и ДГ №11 „Незабравка“ във Варна.

Абонамент за новините в Google

Абонамент за новините в Telegram