Водопроводите в три общини в Област Варна ще бъдат подменени с европейски средства. Ремонтите ще бъдат извършени по проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съобщиха от ОИЦ-Варна.

Общата стойност на инвестицията в Община Аврен е 2 759 036 лв. Там ще бъде подменена канализацията в селата Приселци и Близнаци. За водоснабдителни съоръжения по подмярката са одобрени и проектните предложения на общините Белослав и Ветрино, чиято стойност е респективно 1 935 186, 38 лв. и 2 932 216, 57 лв.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Работници от “Солвей Соди” излизат на протест

35 проектни предложения на общини на територията на цялата страна ще бъдат финансирани с общо 89 939 743, 18 лв. за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения. Предстои Държавен фонд „Земеделие“ да изпрати уведомителни писма до одобрените кандидати за предоставяне на документи преди подписване на административен договор.

Абонамент за новините в Telegram