В Благоевград ще се проведе концерт-спектакъл, посветен на ромските традиции и култура, по проект „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д03-14/11.04.2022 г., номер от ИСУН BGLD-3.002-0015-C01, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ 2014-2021 г. чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Kонцерт-спектакълът се организира във връзка с честването на Международния ден на ромите, като ще бъдат пресъздадени ромски обичаи и празници, както и ще бъдат презентирани символите на ромската общност – знаме, химн и др.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Празник на доброволчеството ще се проведе в Белослав

По време на събитието ще бъде проведена и церемония по награждаване на изявени деца/ученици от уязвими групи с постижения в областта на образованието, науката, изкуствата и спорта.

Събитието ще се проведе на 06.04.2023 г. (сряда) от 11 часа в двора на ДГ №11 „Здравец“ – гр. Благоевград, ул. „Лале“ №1.

Абонамент за новините в Telegram