Експерти от РИОСВ-Варна и представители на Общинско предприятие „Център за защита на природата и животните“ – Добрич, пуснаха на свобода в природата екземпляр от вида Морски орел (Haliaeetus albicilla).

Птицата е намерена в безпомощно състояние в района на с. Крапец, общ. Шабла, на 17 септември.

Абонамент за новините в Google

Екземплярът е настанен в центъра за защита на природата и животните, като за него са полагани грижи и е проведено лечение.

След възстановяването на морския орел е извършено маркиране със сателитен предавател и птицата е върната в района, в който е намерена, близо до гнездовото й местообитание.

ПРОЧЕТИ
Започнаха срещи за координиране дейността на институциите за изборите във Варна и областта

Птицата се е адаптирала успешно в околната среда.

Морският орел (Haliaeetus albicilla) е включен в Червената книга на България, бил е често срещан по поречието на р. Дунав и Черноморското крайбрежие.

Видът е защитен и от Закона за биологичното разнообразие. Към настоящия момент на територията на областите Варна и Добрич се наблюдават само няколко гнездящи двойки.

Абонамент за новините в Telegram