Пламъци в двора на ЕкоСейф в Девня
Снимка: Gergana Georgieva / Facebook

След постъпили множество сигнали по Зелен телефон към 17 часа на 25 юни за възникнал пожар на площадката на Мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци с оператор „Екосейф“ ООД в град Девня, от служители на РИОСВ – Варна и Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителната агенция по околна среда е извършена незабавна проверка.

При обход и оглед на място в присъствието на служител на дружеството се констатира, че инсталацията към момента на проверката не е в работен режим, а на засегнатото място от пожара има остатъци от изгорели медицински отпадъци. Дружеството е уведомило РИОСВ – Варна за възникналия пожар по електронна поща на същата дата.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 17 април

По време на проверката е позиционирана Мобилна автоматична станция /МАС/ за контрол качеството на атмосферния въздух /КАВ/ на около 500 м от мястото на пожара, до най-близката жилищна сграда в кв. „Химик“, гр. Девня. Резултатите от извършените измервания чрез МАС на 25 и 26 юни, получени в РИОСВ – Варна, не показват превишения на пределно допустимите концентрации на замърсяващи вещества в атмосферния въздух.

При направена справка от автоматичната измервателна станция „Изворите“ в града се установи, че от 01:00 ч. на 25.06.2023 г. до 07:00 ч. на 26.06.2023 г. също няма регистрирани превишения на пределно допустимите концентрации на замърсители.

Абонамент за новините в Telegram