С близо 151 милиона лева ще бъдат ремонтирани минимум 25 училищни общежития, съобщиха от МОН.

Това е предвидено в публикувания за обществено обсъждане проект за Насоки за кандидатстване за средства от Механизма за възстановяване и устойчивост по процедурата „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“.

Абонамент за новините в Google

Максималният размер на инвестиция може да е 6 млн. лева. Ще се финансират ремонт, реконструкция, основно обновяване, доставка, монтаж на оборудване и обзавеждане на общежития.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 23 май

Могат да кандидатстват общински училища с общежития (начални/основни/обединени/средни училища, профилирани и професионални гимназии), държавни професионални гимназии с общежития към МОН и Центрове за подкрепа за личностно развитие.

Мнения относно реализиране на процедурата се приемат до 2.12.2022 г. включително и могат да се изпращат на електронен адрес: [email protected], както и в Информационната система за Механизма (ИСУН 2020).

Абонамент за новините в Telegram