Пет читалища в Община Провадия ще бъдат обновени с европейски средства. Строително-монтажните дейности ще бъдат извършени по проекта „Ремонт на читалищата в с. Петров дол, с. Златина, с. Снежина, с. Черковна и с. Храброво“. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият размер на инвестицията е 219 398, 70 лв. Бенефициент е Община Провадия. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

Основната цел на проекта е подобряване на средата и качеството на живот на населението в Община Провадия чрез инвестиции в публична културна инфраструктура, които ще създадат условия за укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 11 юли

Дейностите по проекта включват ремонтни работи на покривите на читалищата в селата Петров дол, Златина, Снежина, Черковна и Храброво, които най-общо включват демонтиране на съществуващата вторична покривна конструкция и заменянето й с нова, подмяна на всички покривни обшивки, улуци, ламаринени поли, водосточни тръби, както и извършване на вътрешни довършителни работи за възстановяване на покрития след течове. В сградата на читалището в с. Петров дол се предвижда отстраняване на съществуващата компрометирана мазилка в помещенията с проявена влага и полагане на нова, както и извършване на ремонтни дейности, свързани с покривното водоотвеждане.

Проектът е стартирал на 31.03.2023 г. и ще продължи до 30.06.2025 г.

Абонамент за новините в Telegram