Ремонтират филиал „Детелина“ към ДГ „Незабравка“ в Девня

339

Ремонт на стойност 239 882 лв. ще бъде извършен по проект към „Красива България“ на филиал „Детелина“ към ДГ „Незабравка“. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна. Общо три проектните предложения в три общини от Област Варна ще бъдат финансирани през 2023 година по Проект „Красива България“, който дава още една възможност на местните администрации за допълващо финансиране и не дублира дейностите от ЕСИФ/ЕФСУ.

По проекта „Основен ремонт на част от сграда с идентификатор №21717.501.174.1 по плана на с. Добротич“ Община Вълчи дол ще ремонтира Народно читалище ”Пробуда-1927” в село Добротич. Очаква се дейностите да започнат през месец май и да завършат през ноември тази година. Общата стойност на инвестицията е 355 046 лв. Със средства в размер на 117 013 лв. Община Долни чифлик ще обнови забавачница по проекта „Текущ ремонт на Детска градина „Щурче“, с. Гроздьово, община Долни чифлик“.