Ремонт на булевард Съединение

Част от уличната мрежа във Вълчи дол ще бъде обновена по проекта „Основен ремонт на ул. „Хр. Смирненски“ от ул. „Черно море“ и ул. „Иван Вазов“ в град Вълчи дол“. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  Общият размер на инвестицията е 219 496, 12 лева. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

ПРОЧЕТИ
Общинският съвет на Варна приема бюджета за 2024 година

По проекта ще бъдат ремонтирани участъци от улиците „Хр. Смирненски“, „Черно море“ и „Иван Вазов“.Сред дейностите, предвидени за изпълнение, са подмяна на съществуващи бетонови бордюри, технологично фрезоване и профилиране на асфалтови пластове и полагане на два пласта асфалтобетон.

Абонамент за новините в Google

Целта е подобряване на условията за транспортно обслужване на всички имоти и пресечки на цитираните улични участъци, както и експлоатационните качества на уличната мрежа.

Проектът е стартирал на 30.05.2023 г. и ще продължи до 30.06.2025 г. 

Абонамент за новините в Telegram