Ремонт на булевард Съединение

Част от уличната мрежа във Вълчи дол ще бъде обновена по проекта „Основен ремонт на ул. „Хр. Смирненски“ от ул. „Черно море“ и ул. „Иван Вазов“ в град Вълчи дол“. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  Общият размер на инвестицията е 219 496, 12 лева. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

ПРОЧЕТИ
Завърши рехабилитацията на 19 км от пътя Варна – Белослав – Житница

По проекта ще бъдат ремонтирани участъци от улиците „Хр. Смирненски“, „Черно море“ и „Иван Вазов“.Сред дейностите, предвидени за изпълнение, са подмяна на съществуващи бетонови бордюри, технологично фрезоване и профилиране на асфалтови пластове и полагане на два пласта асфалтобетон.

Абонамент за новините в Google

Целта е подобряване на условията за транспортно обслужване на всички имоти и пресечки на цитираните улични участъци, както и експлоатационните качества на уличната мрежа.

Проектът е стартирал на 30.05.2023 г. и ще продължи до 30.06.2025 г. 

Абонамент за новините в Telegram