Община Вълчи дол успешно приключи изпълнението на два проекта, свързани с подобряване на образователната инфраструктура на Обединено училище „Св. Иван Рилски“ във вълчидолското село Червенци. Финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ „Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общата стойност на проектите е 268 612, 99 лв. Бенефициент е Община Вълчи дол. Това съобщиха от Областния информационен център във Варна.

По проекта „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“ са извършени строително-монтажни работи, включващи основен ремонт и реконструкция на сградата на обединеното училище. Положена е топлоизолация по тухлените стени и покрива, изпълнени са противопожарни мерки. Дограмата, водосточните тръби, улуците и водосборните казанчета са подменени. Извършен е ремонт на настилките. Стените и таваните са пребоядисани. Направена е подмяна на осветителните тела и радиаторите, както и рехабилитация на отоплителната система.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 14 май

По проекта „Оборудване и/или обзавеждане на ОУ „Св. Иван Рилски“ УПИ I, кв. 54, с. Червенци, Община Вълчи дол“ са доставени различни количества столове, преносими компютри, принтери, дидактични шкафове, учителски бюра и контейнери за тях.

Изпълнението и на двата проекта е продължило до 30.06.2023 г. 

Абонамент за новините в Telegram