Рекламират Аксаково на немския туристически пазар, съобщиха от общината. Проектът е насочен към промотирането на Българското Черноморско крайбрежие на немския туристически пазар. Целта е засилване присъствието на разработения туристически продукт на немския пазар, повишаване на туристическата заетост през цялата година.

Проектът се фокусира върху развитието на устойчив туризъм, насърчаването на икономическия растеж и подобряването на информираността за Българското Черноморие, и по-конкретно Северното Черноморие.

Абонамент за новините в Google

За постигане на желание резултат ще бъдат комбинирани традиционни и иновативни подходи на маркетинг и реклама, които ще способстват за постигане целите на проекта.

Партньорството между бизнес и местната власт в туристическия сектор и създаденият иновативен туристически продукт ще помогне Северното Черноморие да се утвърди като привлекателна туристическа дестинация на туристическия пазар. В рамките на проекта всеки от партньорите ще проведе маркетингова и рекламна кампания за промотиране на туристическият продукт „Българско Черноморие-Община Аксаково“.

ПРОЧЕТИ
Започва прием на заявления за издаване на лични карти с чип

Проектът включва съвременните дигитални форми на промотиране като възможност за широк и равноправен достъп до информация. Ефективната комуникация с локалните целеви аудитории е от съществено значение за успеха на проекта. Интегрираните комуникационни кампании осъществявани от партньорите по проекта ще позволят да бъдат популяризирани специфичните туристически ресурси на Българското Черноморие пред потенциални чуждестранни туристи.

Бенефициент по проекта е Община Аксаково, а общата стойност е 400 000 лв. Партньори са “Фрапорт Туин Стар Еърпорт Менинджмънт” АД и TUI Deutschland GmbH

Абонамент за новините в Telegram