Електроразпределителното дружество в Североизточна България обнови 6-километров участък от трасето на въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) Игнатиево, захранваща град Игнатиево и вилна зона Доброглед, които се намират на 13 км западно от град Варна.

Рехабилитацията на ВЕЛ Игнатиево снабдява с електричество населените места с общо 4800 жители и е изпълнена съгласно заложените в ремонтната програма на ЕРП Север параметри за подмяна на елементи от електроразпределителните съоръжения.

Абонамент за новините в Google

Монтирани са нови стълбове от стоманобетонен и железорешетъчен тип, сменени са конзоли, изолатори и вериги.

Като мярка за предотвратяване на аварии вследствие на оплетени от ветрове проводници са поставени 288 дистанционера.

Допълнително с цел опазване живота и здравето на пернатите видове са монтирани 72 комплекта птицезащитни устройства.

ПРОЧЕТИ
Почитаме Св. св. Константин и Елена! Честит празник на всички именици!

Направената инвестиция на дружеството възлиза на 140 000 лева.

Град Игнатиево наред с в.з. Доброглед, област Варна, са сред населените места с ръст на жителите вследствие на пандемията от коронавирус през последните две години.

Вложените в електроразпределителната мрежа на района средства са част от последователната политика на ЕРП Север за обновяване на съоръженията във вилните и крайградските зони в покрайнините на по-големите градове.

Направената рехабилитация ще осигури по-качествено и сигурно захранване за потребителите на електроенергия в посочените населени места, предвид очакваното влошаване на метеорологичните условия през зимните месеци на годината.

Абонамент за новините в Telegram