Актуално разписание на автобусните линии

Областни, междуселищни и общински автобусни линии, възложени за изпълнение от Община Девня на “БОКСЕР” EООД

57142

В случай на нередности или невежливо отношение, можете да сигнализирате на телефони: 0882482450 / 0885907697

Разписание на автобусните линии

Разписание Девня – Варна (автобус № 14)

Делнично разписание

От Девня: 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00; 9:00; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 16:20; /28/ 17:00; 18:00; 19:00; 20:00

Абонамент за новините в Google

От Варна: 7:00; 7:30; 8:00; 8:30; 9:30; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:30; 18:00; 18:30; 19:30; 20:30; 21:30

Празнично разписание

От Девня: 6:00; 7:00; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30; 18:00; /28/ 19:00; 20:00

От Варна: 7:00 /28/; 8:00; 9:30; 11:00; 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00; 21:30

Градската линия (автобус № 1)

Делнично разписание

От Девня: 6:05; 7:30; 8:30; 10:40; 12:45; 15:45; 18:20; 20:00

От Повеляново: 6:35; 8:00; 9:00; 11:15; 13:15; 16:20; 19:00; 20:30

Празнично разписание

От Девня: 6:10; 7:20; 9:00; 13:10; 16:10; 17:20; 18:20; 19:40

От Повеляново: 6:45; 7:50; 9:30; 13:50; 16:45; 17:50; 19:00; 20:10

Разписание Девня – Падина – Девня

Делнично разписание

От Девня: 7,00; 17,00
От Падина: 7,20; 17,20

Празнично разписание

От Девня: 8,10; 17,30
От Падина: 8,40; 17,45

Разписание Девня – Провадия – Девня

От Девня: 10:00
От Провадия: 12:00

Разписание Девня – Суворово – Девня

Делнично разписание

От Девня: 7:25; 10,00; 14:15; 16:40; 19:00
От Суворово: 6:45; 9:15; 12,30; 15:00; 17:30

Празнично разписание

От Девня: 9,00; 14:00; 16:40; 19:00
От Суворово: 8:00; 12,30; 15:00; 17:30

Разписание Девня – Суворово – Вълчи Дол – Суворово – Девня

Делнично разписание

От Девня: 10:00
От Вълчи Дол: 12:00

Празнично разписание

От Девня: 9:00
От Вълчи Дол: 12:00

Цени на билетите в автобус Варна Девня 14 номер

цени на автобусните билети Девня Варна

Абонамент за новините в Telegram