Броят на обявите за работа през септември е нараснал с 4% спрямо предходния август.

Това показва ежемесечният анализ на една от най-големите HR компании.

Абонамент за новините в Google

Предложенията са с 1800 повече, като общият им брой възлиза на почти 49 000. На годишна база също се наблюдава ръст от 3% (спрямо септември 2021г.).

Ръст на обявите се наблюдава и в почти всички сектори, като единствено изключение прави „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Обявите в него са с близо 500 по-малко от предходния месец – спад от 7%.

При останалите сектори тенденцията е обратна.

С най-голям брой са се увеличили предложенията в „Търговия и продажби“ (650 предложения повече, 6% ръст), „Административни и обслужващи дейности“

(400 предложения повече, 9% ръст) и „ИТ“ (320 предложения повече, 1% ръст).

След тях се нареждат секторите „Строителство“ (260 предложения повече, 11% ръст), „Логистика и транспорт“ (250 предложения повече, 6% ръст),

„Маркетинг и реклама“ (215 предложения повече, 15% ръст), „Здравеопазване и фармация“ (205 предложения повече, 11% ръст), „Производство“ (180

предложения повече, 2% ръст) и „Счетоводство, одит, финанси“ (45 предложения повече, 2% ръст).

На годишна база също наблюдаваме ръст на обявите във всички сектори. И тук има едно изключение, като то е в сектора „ИТ“. Спадът на предложенията в

него спрямо м. септември 2021г. е 18% или 1300 предложения по-малко.

Бихме могли да тълкуваме тази тенденция, от една страна, с нормализирането на търсенето на кадри в този сектор след активното „презапасяване“ през

пандемичните 2020г. и 2021г и от друга – с обявеното временно „замразяване“ на подбора на кадри (hire freeze) в индустрията от редица технологични

ПРОЧЕТИ
Оставиха в ареста 29-годишен, обрал игрална зала във Варна

компании в страната и по света.

С най-голям дял на предложенията продължава да бъде секторът „Търговия и продажби“ с 23%, следван от секторите „Производство“ (16%) и „Хотелиерство

и ресторантьорство“ (13%).

След тях се нареждат секторите „ИТ“ (12%), „Административни и обслужващи дейности“ (10,2%), „Логистика и транспорт“ (10%), „Строителство“ (5%),

„Счетоводство, одит, финанси“ (4,3%), „Здравеопазване и фармация“ (4,2%), „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

През септември предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа са се увеличили с 4% (200 предложения повече).

Те са малко над 5000 за страната или 12% от общия брой обяви.

„ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (16%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (15%) и „Търговия и продажби“ (6%).

Общият брой на обявите във водещите областни градове се е увеличил с 1%. Динамиката във всеки един от тях е, както следва: София (3%), Пловдив

(-0,2%), Варна (-4%), Бургас (-2%), Русе (1%) и Стара Загора (4%).

Като дял броят на предложенията в тях е 73% от всички обяви, а разпределението във всеки от градовете е: София (45%), Пловдив (10%), Варна (8%),

Бургас (3,3%), Русе (2,9%) и Стара Загора (2,5%).

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през септември се е увеличил с 5% или малко повече от 100 предложения повече. Общият брой на този

тип обяви е около 2400 – 6% дял от всички обяви.

Абонамент за новините в Telegram