На 24 януари 2024 г., сряда, от 14:00 и от 17:00 часа, в Пленарната зала на Общинския съвет, ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Девня за 2024 г.

Кмета на общината кани жителите, представителите на бизнеса, неправителствените организации и всички заинтересовани лица да се включат в дебатите за финансовата рамка на общината през настоящата година.

Абонамент за новините в Google

Проектът на бюджета е достъпен за преглед – изтегли тук.

Всеки, който желае, може да изпрати свои предложения писмено в деловодството на общината или на електронния адрес: [email protected].

За всички постъпили становища и предложения ще бъде съставен протокол, който ще бъде включен като неразделна част от проекта на общинския бюджет преди неговото разглеждане от Общински съвет – Девня.

Важно е гласът на всеки от вас да бъде чут и взет предвид при формирането на бюджета. Участвайте активно и се включете в процеса на обществено обсъждане за благото на Община Девня.

Абонамент за новините в Telegram