Управляващите от „Продължаваме промяната“ реализираха два важни проекта за град Девня. Това са реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на община Девня – VAR 1132 за малко над 3 милиона и 320 хиляди лева. Това е отсечката, която от години възпрепятства нормалното приемане за обработка на тежкотоварни автомобили в държавния пристанищен терминал.
Другият проект е свързан с доизграждане на улична битова канализация на територията на гр. Девня и изграждане на помпена станция в ПИ с идентификатор 20482.307.176 по КК на гр. Девня за малко над милион и 500 хиляди лева.
От „Продължаваме промяната“ написаха пост във Фесйбук свързан с тези постижения на партията във варненския регион:
„Благодарение на неуморните усилия за взаимодействие между местната власт и правителството на варненския екип на „Продължаваме Промяната“: Daniel Lorer , Антон Тонев , Калоян Икономов , Ilin Dimitrov , Снежана Апостолова , Благовест Белев , Благомир Коцев , Николай Стефанов и др. са предложени за одобрение 10 големи инфраструктурни проекта, които ще започнат да се изпълняват още тази година, на обща стойност 25,593,032.40 лв. и то само за 2022 г.

Абонамент за новините в Telegram