През тази седмица бе дадено началото на проекта за реконструкция и доизграждане на водопровода в село Горица, община Бяла. Първата копка бе положена от кмета на Община Бяла – инж. Пеньо Ненов, кметския наместник на село Горица – Галин Георгиев и представител на строителната фирма.

Този проект е с огромно местно значение, защото освен новия водопровод, ще бъде обновена уличната мрежа на селото. Проект, който ще промени облика на Горица и ще допринесе за подобряването на средата на живот на местните жители.

Абонамент за новините в Google

След неколкократно кандидатстване от страна на Община Бяла и търсене на възможности за финансиране на ремонтите на водопроводите по селата от общината, през септември миналата година, със свое решение Министерски съвет одобри проекта за село Горица и той бе одобрен за целево финансиране от държавния бюджет.

ПРОЧЕТИ
Жената на загиналия водач край Аксаково е с опасност за живота

Проектът предвижда доизграждане и реконструкция на съществуващия водопровод. Общата дължина, предвидена за реконструкция и доизграждане по проекта е близо 7000 метра. Заедно с това ще бъдат асфалтирани и улиците в селото. Срокът за приключване на строително-монтажните работи е 600 календарни дни. Стойността на проекта е 4 070 762,42 лева с ДДС и включва проектиране, авторски надзор, строително-монтажни работи и упражняване на строителен надзор.

Паралелно бяха актуализирани и проектите за селата Господиново и Дюлино. Община Бяла ще продължи да търси възможности за финансиране и осъществяване и на тези проекти.

Абонамент за новините в Telegram