4 февруари е Световен ден за борба с рака

Проф. д-р Георги Кобаков, управител на „Специализирана болница за лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД:

Проф. Кобаков, в навечерието сме на Световния ден за борба с рака. В топ 5 на най-популярните причини за това заболяване, наред с пиенето на алкохол, тютюнопушенето и затлъстяването, е липсата на физическа активност. Последните две години светът изкара на пауза заради COVID. Очаквате ли това принудително оставане на хората в застоял режим на живот в близост до хладилника и в състояние на стрес, да се отрази върху нивата на заболеваемост от рак?

Абонамент за новините в Google

Ефектът на ковид-пандемията, довел до тотален локдаун и значителна промяна в начина на живот на хората за продължителен период от време, е непрогнозируем към настоящия момент. Трябва да се изчакат обобщените резултати на НСИ за 2-те пандемични години, за да се види има ли тенденция за промяна в заболеваемостта от онкологични заболявания, в каква посока, има ли промяна в „лидерите“ по диагноза  и пр.

По данни на GLOBOCAN 2020 раковите заболявания са причината за приблизително 20 милиона новозаболели и 10 милиона смъртни случая по света през 2020 г., като около 1/3 от смъртните случаи се дължат на тютюнопушене, висок индекс на телесната маса, прекомерна консумация на алкохол, неподходящ хранителен режим и липса на физическа активност.

По официални данни към 2020 г., тъй като статистиката за 2021 и 2022 г. все още не е излязла, броят на новодиагностицираните случаи с онкологични заболявания в България е 36 451, а броят на смъртните случаи – 19 460. Ракът на простатата, колоректалният карцином, ракът на белия дроб, гърдата и маточната шийка са сред петте най-често срещани локализации при мъжете и жените в страната.

Новорегистрираните пациенти с онкологични заболявания за Варна през 2022г. са  1750, а за Добрич – 442. От регистрираните за Варна мъже със злокачествени новообразувания на кожата са  210, на простата – 126 и на  дебелото черво – 85, а при жените –  с карцином на млечна жлеза  са 240, със злокачествени новообразувания на кожата са 158 а на дебело черво – 80.

В последните години е налице усещането, че едва ли не във всяко българско семейство има болен от рак. Измамно ли е то или наистина е налице тенденция за повишена заболеваемост и „подмладяване“ на болните?

След смъртността в резултат на болестите на кръвообръщението, която все още държи първото място в България, е тази от онкологични заболявания. През 2020 г. равнището на смъртност по тази причина е 267.2 на сто хиляди от населението, като смъртността сред мъжете се запазва много по-висока отколкото при жените. Статистиката за 2021 г. е сходна – 26 973 регистрирани новооткрити заболявания от злокачествени новообразувания, 17 221 починали от рак – като отново делът на мъжете е по-висок, а равнището на смъртност е 250.4 на сто хиляди от населението.

Висока е заболеваемостта от злокачествени новообразувания на: млечната жлеза; простатата; кожата; трахеята, бронхите и белия дроб; дебелото черво; тялото на матката; шийката на матката; пикочния мехур; ректосигмоидалната област, правото черво (ректум), ануса и аналния канал.

С развитието на медицината в последните десетилетия най-често като рецепта за успех срещу рака се изтъква комбинацията „навременно откриване и достъп до качествена медицинска грижа“. Качествената грижа е налице в СБАЛОЗ, но навреме ли идват пациентите?

Лечението на онкологично болните пациенти е комплексно и включва няколко стъпки. Трябва да се има в предвид, че всяка една от тях е важна и има значение за цялостния изход от заболяването. Не всяка стъпка е в компетенциите и възможностите на СБАЛОЗ-Варна и лекарите, които работят тук.

Първата стъпка е  превенцията. Тя трябва да бъде държавна политика и да включва мерки, които започват от най-ранна детска възраст. Те трябва да бъдат насочени към създаване на навици за здравословен начин на живот и хранене, за ограничаване на вредните въздействия на заобикалящата ни среда, които имат пряко или косвено значение за развитието на онкологичните заболявания.

Следващата стъпка е профилактиката. Тя е най-силното оръжие срещу рака. Но тя също трябва да е държавна политика. За да има дългосрочни резултати, профилактиката трябва да стане ангажимент не само на всяка институция или работодател, които да са задължени да провеждат профилактични прегледи поне един път годишно на всички работници и служители, а на всеки човек. Не е възможно само с усилията на отделни структури да се обхване цялото население на страната, за да се обърне негативната тенденция за заболеваемостта и преживяемостта от онкологични заболявания. Отговорността за здравето е на всеки един от нас.

СБАЛОЗ-Варна има разработени собствени профилактични програми за най-честите злокачествени заболявания като карцином на млечна жлеза, на маточната шийка, простатния и колоректалния карцином, кожните карциноми, които провежда през последните 10 години напълно безплатно. Последните 3 години тези програми се финансират от община Варна. През 2022 година на тези профилактични прегледи са преминали само 535 души. Както виждате, цифрата съвсем не е достатъчна, за да говорим за „мащабна“ профилактика на населението на града. Само доброто желание на СБАЛОЗ-Варна и подкрепата от община Варна се недостатъчни за разгръщане на тази дейност. Очевидно е, че хората нямат нагласа и навици да обръщат внимание на здравето си и активно да търсят и да се възползват от предоставената им възможност за профилактика. Много пациенти започват да търсят лекарска помощ, когато вече имат разгърната картина на напреднало онкологично заболяване.

Тези две стъпки достатъчни ли са, за да гарантират успешно лечение на онкологичните заболявания?

Не, те са необходими, за да имаме по-ранно откриване на тези заболявания, което е предпоставка за по-успешно лечение по-нататък. Задължителната трета стъпка е осигуряването на възможности за съвременна диагностика за пациентите. СБАЛОЗ-Варна оказва специализирана медицинска помощ на пациенти с онкологични заболявания, като фокусът на дейността е върху тяхното комплексно лечение. В нашата болница с диагностична насоченост е предимно отделението по гастроентерология. То разполага с най-съвременната ендоскопска апаратура за визуализация, вземане на биопсии и морфологична верификация на всички заболявания на гастро-интестиналния тракт. През 2022 година през него са преминали 1607 болни.

Екипът от доказани специалисти в отделението във взаимодействие с отделението по образна диагностика извършва и стадиране на всяко онкологично заболяване още при поставяне на диагнозата. За диагностика и стадиране само за последната 1 година са извършени 5440 компютърни томографии.

ПРОЧЕТИ
Община Варна освобождава от длъжност шестима директори

Лекарите от лабораторията по патоанатомия са с голям опит и разполагат с всички необходими средства и апаратура за поставяне на качествена морфологична диагноза. Те извършват в пълен обем и специфични имунохистохимични изследвания, които предоставят уникалната възможност да се оцени биологичния потенциал на раковите клетки. За 2022 г. в отделението са изработени 22 357 хистологични изследвания на направени 5 123 биопсии и 1 997 проби от оперативен материал.

И не на последно място, СБАЛОЗ-Варна разполага със собствена клинична лаборатория, в която се изследват в пълен обем всички познати до момента туморни маркери.  Само за изтеклата 2022 г. са изработени 13 248 туморни маркера.

След всички изброени до момента стъпки идва ред и на лечението и наблюдението на доказаното вече онкологично заболяване. В този етап е най-голямата сила на СБАЛОЗ-Варна. При нас работят едни от най-високо квалифицираните специалисти с дългогодишен опит, а в момента се обучават и 19 специализанти. През 2022 г. в отделението по хирургия са извършени 1576 операции. В отделението по химиотерапия са лекувани 1363 – ма души, като са извършени 12 464 химиотерапевтични процедури. През отделението по лъчетерапия са преминали 425 пациенти, на които са проведени 7 848 лъчелечебни процедури. През ДКБ са преминали 30 876 души за диспансерно наблюдение.

За оказване на помощ на онкологично болните пациенти и техните близки в СБАЛОЗ-Варна работят клиничен психолог и социален работник.

Има ли начин изкушеният от самолечение през интернет българин да разпознае адекватно симтоми в състоянието си, които да го отведат към специалист-онколог или поне към личния лекар, за да стигне навреме до квалифицирана помощ и ракът наистина да спре да се приема като смъртна присъда?

Появата на оплаквания е много често късен симптом и белег за напреднало  онкологично заболяване. Самолечението, без поставена точна диагноза на всяко едно заболяване, независимо дали е онкологично или не, винаги крие рискове за пациента. Няма нищо лошо в това, всеки човек да намира информация в глобалната мрежа за различни заболявания и да бъде информиран, друг е въпросът до колко разбира правилно това, което чете и преценява достоверността на източника. Не са редки случаите, в които пациенти да бъдат подлъгани с комерсиална цел да закупуват лекарства, хранителни добавки, уреди и какво ли още не, за облекчаване на страданието си. Това може да забави значително търсенето на адекватна медицинска помощ.

Акцентът обаче трябва да е на друго място. Ключът е в профилактиката и ролята на личните лекари за ранното разпознаване на началните симптоми на болестта и своевременното насочване на пациентите към специализирана медицинска помощ. Не трябва да се забравя и ролата на държавата и обществото за подобряване на здравната култура на населението.

Планира ли СБАЛОЗ информационни и профилактични програми през 2023 г, с които да провокира хората към консултации със специалисти и навременно лечение, ако се окаже, че имат нужда?

СБАЛОЗ-Варна ще продължи своята безплатна профилактична програма, която провежда повече от 10 години. Надяваме се и тази година Община Варна да окаже съдействие и финансира част от дейностите по тази програма. Информацията ще бъде публикувана своевременно на сайта на болницата.

Провеждането на информационна програма е също традиция на болницата. Специалистите, работещи в лечебното заведение, съвместно с клиничния психолог, са разработили информационни брошури, които се отпечатват регулярно и са общодостъпни на информационните табла на болницата. Те са насочени предимно към онкологично болните пациенти и техните близки, като разясняват различните етапи от наблюдението и лечението им, учат ги как да разчитат и разбират издадените им медицински документи, какво е палиативна грижа, и т.н.

Ракът е заболяване, с което медицината често губи битката за живота на пациента. За съжаление, България традиционно върви с известно изоставане в прилагането на модерни и по-ефективни начини на лечение. Можем ли да очакваме по-нови и по- резултатни терапии в близко бъдеще?

Не бих се съгласил с твърдението, че България изостава в прилагането на модерни и по-ефикасни начини на лечение. Медицинските стандарти по онкология се осъвременяват непрекъснато. Използват се много иновативни методи за лечение – като имунотерапия и т.н. таргетна терапия. Ежемесечно в позитивния лекарствен списък се добавят много нови медикаменти или се разширяват показанията за приложение на утвърдени през последните години „нови“ молекули. Всички те са достъпни на българския пазар и се прилагат във всички онкологични болници.

Много фармацевтични компании помагат в лечението на онкологично болни пациенти, чрез така наречените „Програми за ранен достъп“, като осигуряват лечението на пациенти с редки онкологични диагнози или мутации, до навлизането на конкретния медикамент в рутинната медицинска практика.

СБАЛОЗ-Варна, както много други специализирани болници, участва в клинични изпитвания на медикаменти, които дават шанс на много онкологично болни пациенти за иновативно лечение, след изчерпване на всички останали възможности за лечение.

Високата смъртност на пациентите с онкологични заболявания не се дължи на липсата на адекватно и модерно лечение. Ако се върнем на един от предходните въпроси, за отделните стъпки в цялостното „справяне“ с проблема онкологични заболявания, не можем да разчитаме само на лечението, без да са на ниво превенцията, профилактиката, ранната диагноза.  Това трябва да е национална политика, отговорност на обществото и всеки отделен човек. Само усилията на лекарите не стигат.

Визитка

Проф. д-р Георги Кобаков, дм, завършва медицина в Медицинска академия-София през 1981 г. През 1990 г. придобива специалност по “обща хирургия”. През 1990-1994 г. последователно е избран за асистент, старши асистент и главен асистент в Клиниката по обща и оперативна хирургия с колопроктология на МУ-Варна с ръководител проф. д-р Темелко Темелков, дмн. През 2004 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор”. Специализира в Университетската болница в Хановер (Германия) и в Синсинати (Охайо, САЩ).Магистър по здравен мениджмънт от 2008 г. През периода от 2006 до 2008 г. е началник на Отделението по коремна хирургия при МБАЛ “Св. Марина” ЕАД-Варна. През 2008-2011 г. е началник на Отделението по хирургия към МДОЗС “Д-р Марко Марков”-Варна.

От 2011 г. е управител на СБАЛОЗ “Д-р Марко Марков” ЕООД-Варна. Проф. д-р Георги Кобаков е член на Българското хирургическо дружество и на International Society of University Colon and Rectal Surgeons.  

Абонамент за новините в Telegram