Конкретни проекти и сътрудничество в областта на социалната политика обсъдиха Николай Найденов – зам.-министър на МТСП с областния управител на Област Варна професор Андрияна Андреева и със заместник областните управители Антоанета Петрова и Огнян Рачев.

Първият проект, който беше обсъден е свързан с възможността Областна администрация – Варна в сътрудничество с МТСП, МОН и Министерството на иновациите и растежа, да инициира в началото на следващата година провеждането във Варна на Конференция, посветена на дигиталната трансформация и адаптирането на образователните, на квалификационните програми и пазара на труда към новата дигитална реалност.

Абонамент за новините в Google

Форумът, който ще се проведе на финала на Европейската година на уменията ще има приоритетно практическа насоченост и ще бъде изцяло ориентиран към хората, които търсят възможности да се адаптират по-успешно към промените в пазара на труда. Нещо повече. Във фокуса на вниманието на участниците ще бъдат малките общини от област Варна и читалищата, където би могло да се организира провеждането на обучения за усвояване или надграждане на дигитални умения, необходими за професионалната реализация на хората от региона. Бяха обсъдени възможностите за включване във форума на варненските университети, на представителите на IT сектора, на работодателски организации и неправителствени сдружения.

Зам.-министър Найденов представи на областния управител и на нейния кабинет предстояща актуална инициатива на министерството, свързана с Европейската година на уменията. След броени дни, на 7-ми декември ще се проведе Национална конференция на тема „Дигитални умения за дигиталното десетилетие“. Целта на този форум е да провокира дискусия между национални и европейски институции, работодателски и браншови организации, синдикати, академичната общност и младежките организации по темата за дигиталната трансформация.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 19 юни

Сред другите теми, обсъждани в хода на работната среща днес бе възможността във Варна да се обособи филиал на Център за развитие на човешкия ресурс и регионалните инициативи. Такива своеобразни бази за професионално обучение и квалификация има вече създадени в Пазарджик, Бургас, Смолян, в Плевен и в Стара Загора. В МТСП вече се работи по Концепция за по-нататъшно развитие на Центъра, който да предложи нови възможности за обучение и дигитална компетентност, и в същото време да получи правомощия да сертифицира квалификацията на тези, които се включат.

За реализирането на този проект, както и за създаването във Варна на филиал на Център за развитие на човешкия ресурс и регионалните инициативи, МТСП ще си сътрудничи и с Министерството на иновациите и растежа.

Бяха дискутирани и други възможности за сътрудничество на Областна администрация и общините от област Варна с МТСП в сферата на социалното включване, социалното подпомагане и на социалните услуги.

Абонамент за новините в Telegram