Проблемът с дълга на Белодробната болница за електроенергия остава нерешен.
ЕНЕРГО-ПРО ще пристъпи към преустановяване на електрозахранването на здравното заведение през декември.
ЕНЕРГО-ПРО изпрати поредно напомнително писмо до управителя на Белодробната болница във Варна за неплатените задължения за консумирана електроенергия в размер на близо 80 000 лева.
В него дружеството посочва график на предстоящо през декември прекъсване на електрозахранването в случай на неиздължаване на натрупаните суми и напомня за необходимостта обекти от нулева категория, каквито са здравните заведения, да имат осигурено автономно и независимо електрозахранване за специалните инсталации и животоподдържащи системи.
В резултат на това следва да се предприемат необходимите действия за проверка и привеждане в готовност на генераторните системи в болницата.
В прессъобщение от 7 ноември ЕНЕРГО-ПРО алармира обществеността и отговорните институции за проблема с дълга и информира за изпратено от компанията няколко дена по-рано друго писмо до Община Варна и Общински съвет Варна с апел бъдещето на тубдиспансера да бъде решено.
Писмото е входирано в Община Варна на 3 ноември 2022 г. с рег. № ЗК20001745ВН_046ВН/03.11.2022 г., въпреки публичните твърдения на отделни членове на Общинския съвет, че не са запознати с него.
В копие на писмото са още Министерски съвет, Министерство на здравеопазването, Министерство на енергетиката, КЕВР, ДАНС, Областна администрация Варна, РД Пожарна безопасност и защита на населението.
Към настоящия момент проблемът с Белодробната болница остава открит и работещо решение от институциите не е намерено.
Междувременно дългът продължава да нараства.
Поддържането на висока задлъжнялост и наличие на несъбрани суми за предоставяните от ЕНЕРГО-ПРО услуги, дори и за обекти в здравеопазването, поставят в сериозна ликвидна опасност дейността на компанията и налагат предприемане на тази крайна мярка.
При междувременно намиране на решение с нарастващия дълг, включително при подписване на споразумение за разсрочено плащане, дружеството има готовност да отмени планираните действия с цел събиране на непогасените задължения.

Абонамент за новините в Telegram