Приключи строителството на пазара за риба и рибни продукти в авренското село Близнаци. Това съобщи кметът на общината Емануил Манолов. Той припомни, че рибният пазар е изграден и оборудван със средства от МИРГ “Аврен-Бяла-Долни чифлик”.

През пролетта ще бъде озеленено пространството около пазара и търговските обекти ще започнат да работят.

Абонамент за новините в Google

Дейностите по изграждане на рибния пазар са изпълнени по проекта „Облагородяване на обществена зона и изграждане на общински пазар за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, люспест лед и риболовен инвентар в с. Близнаци, община Аврен“. Той се финансира от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие. Общата стойност на инвестицията е 247 830, 22 лв. Бенефициент е Община Аврен.

Целта на проекта е чрез облагородяване на паркови пространства и изграждане на рибен пазар да се подобри средата на живот и социалното благополучие на жителите и гостите на Аврен, да се стимулира бизнесът в сектор рибарство и да се осигурят нови работни места, което да доведе до икономически прираст в сферата на услугите.

ПРОЧЕТИ
Австрийски туроператор включва Девня в маршрутите си за 2025 и 2026 г.

Предвижда се и облагородяване на обществена зона. Всички търговски обекти ще бъдат преместваеми. Продукцията ще бъде продавана в открит и закрит сектор. Освен търговските площи, се предвижда изграждане на санитарно помещение за хора с увреждания и офисна част. По проекта ще бъде монтиран фонтан, а като елементи на парковата среда са проектирани декоративни прегради за обособяване на пространствата. Предвидена е доставка на пейки и кошчета.

“Продължаваме и в следващата година с големите ни Вик проекти в селата Близнаци и Приселци. С новият национален бюджет и респективно приемане на общинският такъв ще започнем и ремонта на пътя от с.Бенковски до село Круша и подмяната на напорният водопровод на село Аврен”, каза още Манолов.

Абонамент за новините в Telegram