По-добър достъп до здравни грижи в малките населени места и повишаване на основните заплати в болниците. Гаранции за това дават промените в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), приети единодушно от Народното събрание по предложение на „Продължаваме промяната“.

Въвежда се изискване основните възнаграждения на лекари, медицински сестри и санитари в болниците да бъдат не по-ниски от уговорените в колективен трудов договор в сектор „Здравеопазване“. Това означава налагане на минимален стандарт за достойно заплащане на труда и повишение на сегашните заплати в повечето болници. Промените ще намалят диспропорциите в заплащането между здравеопазването и други сфери, като образование например. Те ще лишат директорите на болници от основния механизъм, с който сега държат служителите си в подчинение – чрез поддържане на ниски основни заплати и допълването им с бонуси, разпределяни по субективни критерии.

Абонамент за новините в Google

Средствата за по-високи заплати в общинските болници ще се гарантират чрез нова методика за допълнително целево финансиране от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за болници в отдалечени, труднодостъпни населени места и които са единствени в съответната община. Ще се създаде механизъм за осигуряване на средства за възнаграждения за приоритетни болници по критерии, определени от Министерството на здравеопазането. Той ще включва и договаряне между Българския лекарски съюз и НЗОК.

ПРОЧЕТИ
Община Варна провежда кампания срещу трафика на хора под надслов „За къде пътуваш“

Българският фармацевтичен съюз и НЗОК ще разработят методика за подпомагане на аптеки в отдалечени и труднодостъпни райони, които са единствени в съответната община, както и на такива с денонощен режим на работа. По този начин ще се стимулират аптеки в населени места без аптеки или без денонощни аптеки да работят по договори с НЗОК. Това ще подобри достъпа на пациентите до лекарствени продукти.

Новите финансови механизми за осигуряване на по-високи заплати в болниците и за нова регионална политика за достъп до здравни дейности и лекарства трябва да бъдат остойностени и заложени в бъдещия Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г., който предстои да бъде приет от следващия парламент.

Абонамент за новините в Telegram