През месец април ЕНЕРГО – ПРО ще има изнесен офис в Девня

24

На 20 април Енерго-Про предлага на клиентите си изнесен офис в Девня на бул. „Съединение“ 78, сградата на общинска администрация, Ритуална зала от 10:00 ч. до 16:00 ч.

В него ще имате възможност:

Да смените титуляр на партида или да актуализирате клиентските си данни /необходимо е представянето на документ за самоличност и за удостоверяване на собствеността върху имота/

Да се консултирате по въпроси, свързани с услугите на Енерго-Про Продажби и Електроразпределение Север

В изнесените офиси няма да бъде възможно извършването на касови плащания !