Кметът на община Дългопол Георги Георгиев и зам.-министърът на земеделието Таня Дъбнишка, подписаха Административен Договор за предоставяне на финансова помощ на Сдружение „Местна инициативна група Дългопол – Смядово” в размер на 48 895 лв. за изпълнение на проект за подпомагане на процеса на подготовка на Стратегия за местно развитие.

При изпълнение на стратегията ще се подпомага местният бизнес, неправителствени организации, читалища, двете общини Дългопол и Смядово, земеделски производители, земеделски кооперации и др. Общият финансов ресурс за подпомагане по Стратегията ще е до 9 милиона лева. Срокът за изпълнение на проекта е до 6 месеца.

ПРОЧЕТИ
Счетоводител от Варна задигна от корабна компания над 320 000 лв.

Общинска администрация Дългопол