фотоволтаични централи и панели
Снимка: CC0 Public Domain

Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Соларна Академия България внесоха предложение за опростяване на процедурата за инсталиране на фотоволтаични централи за собствени нужди.

Работодателската организация беше сезирана от своя браншова организация и преки членове за необходимостта от промяна на нормативната уредба и предприемане на незабавни мерки за решаване на проблемите в сферата на изграждането на фотоволтаични централи за собствена употреба.

Абонамент за новините в Google

На среща между председателя на БТПП Цветан Симеонов и служебния министър на енергетиката Росен Христов по-рано този месец бяха коментирани основните проблеми и начините за тяхното решаване.

„Без ясни стимули и административни облекчения няма да успеем да направим бърз ръст във  ВЕИ енергийните източници. Високите цени на тока са единият стимул, за другия сме предложили незабавни и възможните за това правителство промени в процедурите”, заяви Цветан Симеонов.

Въпреки направените законодателни промени през годината с цел облекчаване на режима на издаване на разрешение за строеж на ВЕИ съоръжения и присъединяването им към  електрическите мрежи, те са крайно недостатъчни, а направените изменения не обхващат малките и средни предприятия, подчертаха от асоциацията.

По време на срещата с министъра представители на БТПП настояха в кратък период да бъдат извършени и необходимите законодателни действия за подготовка и транспониране на Директива (EC) 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, които ще спомогнат за преодоляване на проблемите на бизнеса при изграждане на обекти за производство на електрическа енергия.

„С нас все по-често се свързват инвеститори, които търсят информация и повече конкретика за това какво е необходимо да направят, за да изградят фотоволтаична централа. Проблемът е, че процесите не са уеднаквени и всеки проект зависи от тълкуването на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и решението на отделните общини или техните архитекти”, коментира инж. Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна Академия България”.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 15 май

По неговите думи, това води до прекратяване, излишно забавяне и оскъпяване на проектите. „Разбира се, има и редица други проблеми, а начинът да се решат е да се направят законови промени”, каза Тодоров.

Според работодателската организация и нейните членове, не достатъчно бързите действия от страна на правителството поставят бранша и потребителите в неконкурентно положение спрямо останалите участници от EС и забавят зеления преход в страната.

Необходимо е българското правителство да предприеме краткосрочни мерки и да адаптира нормативната рамка на законово и подзаконово ниво, с цел намаляване на регулаторните режими, стриктно спазване на сроковете по издаване на разрешителни и осигуряване на публичност на административните действия, във връзка с намаляване на риска от корупционните схеми, заявиха от асоциацията.

След проведената среща с министъра, БТПП съвместно със Сдружение „Соларна Академия България” подготвиха и внесоха предложения за промяна на разпоредби, които да облекчат режима за изграждане на фотоволтаични централи за собствени нужди.

Експертите смятат, след тяхното прилагане ще се постигне по-облекчен административен процес, ще има по-голяма прозрачност и възможност за по-бързо изграждане на фотоволтаични централи, което ще стимулира както бизнеса, така и битовите потребители да инвестират в такъв тип проекти. А това, от своя страна, ще доведе до овладяване на енергийната криза в страната.

Българска търговско-промишлена палата и Сдружение „Соларна Академия България” отправиха и предложение за участие на техни експерти във всякакви работни групи за промяна на законодателството и успешно реализиране на прехода за зелената сделка.

Абонамент за новините в Telegram