безстопанствено куче в Девня
Снимката е илюстративна

Почти два месеца след новината, че Община Девня започва да набира доброволци за преброяване на уличните кучета, най-накрая преброяването приключи и резултатите са публикувани на сайта на общината.

От резултатите става ясно, че най-голяма е бройката на кучета от 1 г. до 5 г.

Това означава, че проблемът с бездомните кучета в Девня се е задълбочил през последните 5 години.

За два месеца, специалната комисия назначена от кмета на Девня Свилен Шитов е успяла да преброи 158 кучета по населени места, както следва:

Девня

Общ брой – 65 бр.

Приблизителна възраст:

 • до 1 г. – 8 бр.
 • от 1 г. до 5 г. – 32 бр.
 • над 5 г. – 10 бр.
 • неустановена възраст – 15 бр.

Пол:

 • Женски – 39 бр. (28 бр. за кастрация / 1 бр. кастрирано, без марка)
 • Мъжки – 24 бр. (20 бр. за кастрация), неустановен – 5 бр.

Наличие на марка – 11 бр., от които 7 бр. женски и 4 бр. мъжки кучета.

Здравословно състояние:

Установени са 57 бр. във видимо добро и 8 бр. кучета във видимо недобро здравословно състояние (недохранени; с наранени крайници и др.)

Река Девня

Общ брой – 30 бр.

Приблизителна възраст:

 • до 1 г. – 1 бр.
 • от 1 г. до 5 г. – 21 бр.
 • над 5 г. – 8 бр.

Пол:

 • Женски – 9 бр. (9 бр. за кастрация)
 • Мъжки – 21 бр. (18 бр. за кастрация)

Наличие на марка – 3 бр. мъжки кучета.

Здравословно състояние:

26 броя кучета са във видимо добро и 4 кучета във видимо недобро здравословно състояние (недохранени; с наранени
крайници и др.).

Химик

Общ брой – 14 бр.

Приблизителна възраст:

 • до 1 г. – 4 бр.
 • от 1 г. до 5 г. – 6 бр.
 • над 5 г. – 2 бр.
 • неустановена възраст – 2 бр.
ПРОЧЕТИ
НС създаде временна комисия за “Исторически парк”

Пол:

 • Женски – 7 бр.
 • Мъжки – 6 бр.
 • неустановен – 1 бр.

Наличие на марка – 0 бр. Всички за кастрация.

Здравословно състояние:

12 кучета са във видимо добро здравословно състояние и две във видимо лошо здравословно състояние.

Повеляново

Общ брой – 19 бр.

Приблизителна възраст:

 • от 1 до 5 г. – 14 бр.
 • над 5 г. – 5 бр.

Пол:

 • Женски – 8 бр. (7 бр. за кастрация)
 • Мъжки – 11 бр. (10 бр. за кастрация)

Наличие на марка – 2 бр., от които 1 бр. женско и 1 бр. мъжко куче.

Здравословно състояние:

15 кучета са във видимо добро здравословно състояние, 4 с видимо лошо здравословно състояние (слаби и недохранени, едно накуцва).

Промишлена зона

Общ брой – 30 бр.

Приблизителна възраст:

 • до 1 г. – 2 бр.
 • от 1 до 5г. – 19 бр.
 • над 5 г. – 3 бр.
 • неустановена възраст – 6 бр.

Пол:

 • Женски – 17 бр. (9 бр. за кастрация)
 • Мъжки – 12 бр. (7 бр. за кастрация)
 • неустановен – 1 бр. (1 бр. за кастрация)

Наличие на марка – 13 бр., от които 8 бр. женски и 5 бр. мъжки кучета.

Здравословно състояние: 29 кучета са във видимо добро, а един брой във видимо недобро здравословно състояние (куца).

с. Кипра – не са установени безстопанствени кучета
с. Падина – не са установени безстопанствени кучета

Комисията счита, че при преброяването не са установени, но
съществуват непреброени кучета и приема допустимата грешка от + 10%, т.е. следва да се приеме, че:

Общият брой безстопанствени кучета, обитаващи територията на община Девня е 174 бр.