Солвей Соди, гр. Девня
© Devnya.online

Силният шум който разлая кучетата в девненският квартал Повеляново на 30 май т.г., е следствие от настъпила повреда в Парогенератор 7 на ТЕЦ и последвалото освобождаване на пара при отстраняване на проблема, уведомиха от „Солвей Соди“ АД.

ВИЖТЕ ОЩЕ: Силен шум от заводите в Девня разлая кучетата в Повеляново

Абонамент за новините в Google

За времето, през което се е чувал шумът, не е имало никаква опасност за жителите на община Девня, и в частност квартал Повеляново, уверяват от завода.

Ето пълният текст на съобщението

Поради повреда в честотно управление на димен вентилатор на Парогенератор № 7 в ТЕЦ при „Солвей Соди“ АД е наложено спиране на котела, ограничение на производството и разтоварване на инсталацията за производство на калцинираната сода.

Предприети са своевременни действия по възстановяване работата на парогенератора, с цел стабилизиране на производството в инсталацията за производство на калцинирана сода, като не са допуснати анормални емисии в атмосферния въздух, отпадъчните води или други фактори на околната среда.

ПРОЧЕТИ
Адреси без ток във Варненско на 8 юли

Поради наложилото се спиране на парогенератора и последващия му пуск и натоварване на производствени мощности, целящи стабилизиране на производствения режим, които от своя страна налагат подгрев и пуск на технологични съоръженията са възможни кратковременни периоди на работа със завишени нива на шум, локализирани на територията на дружеството.

Отчитайки дадените от Вас препоръки с писмо изх. № Вх.К-1689/12.06.2009 г. Ви уверяваме, че прилагаме всички необходими мерки за лимитиране на шумовите емисии, с цел осигуряване на нужния комфорт и спокойствието на гражданите на територията на Община Девня.

С уважение,
„Солвей Соди“ АД

Абонамент за новините в Telegram