Въпреки несигурността на енергийните пазари, през изминалата 2022 година се затвърди тенденцията за повишаване броя на клиентите, които избират доставката на 100% зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

Динамиката на пазара и непредсказуемостта в движението на цените на електроенергията не намали интереса към удостоверенията, издавани от енергийното дружество. През 2022 година компанията достави енергия, изцяло произведена от ВЕИ на близо 30 компании с годишно потребление от 150 000 МВтч. Сред компаниите, извършващи дейността си с доставката на изцяло зелена енергия от ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, са А1 България, Нестле България, Кока-Кола, Екуиникс, Екстрапак, DHL, Палфингер Продукционстехник България, Коутс България, Юнимастърс Лоджистикс, Цератицит България и други. Профилът им е разнообразен, като тяхната дейност е в различни сектори – телекомуникации, хранително-вкусова промишленост, производство на опаковки и хартиени изделия, производство на конци, кранове и подемна техника, логистика и транспорт, инструменти и машини за индустрията и други. Снабдяването с изцяло зелена енергия е неизменна част от ESG стратегиите на редица компании и ясно демонстрира тяхната отговорност към устойчива работа в полза на обществото и околната среда. Електрическата енергия от ВЕИ подпомага изпълнението на амбициозните екологични цели за намаляване на въглеродния отпечатък и пълна декарбонизация, с които все повече компании в глобален мащаб се ангажират.

Абонамент за новините в Google

ПРОЧЕТИ
Изпратиха златните момичета на художествената ни гимнастика на Олимпиадата в Париж

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги насърчава производството и търговията с електроенергия, генерирана по екологичен начин. Популяризирането на зелената идея е сред водещите приоритети на компанията. За разлика от централите, работещи с изкопаеми горива, възобновяемите източници на енергия не отделят парникови газове в атмосферата. Компанията беше първият доставчик на електроенергия у нас, стартирал издаването на удостоверения за зелена енергия, които се базират на издадени от Агенцията за устойчиво енергийно развитие гаранции за произход.

Абонамент за новините в Telegram