В Суворово се постави специален метален контейнер за събиране на стари дрехи и обувки от домакинствата.
Жителите на Суворово и околните населени места в общината вече имат още една възможност за правилно изхвърляне и рециклиране на старите си дрехи и обувки.
За целта е поставен нов контейнер за разделно събиране на текстилни отпадъци и обувки, с което Община Суворово, в лицето на кмета Данаил Йорданов, продължава своята устойчива инициатива с еко насоченост към средата, в която всички ние живеем и предотвратяването на нерегламентирани сметища (в общинските дерета, по селските пътища и пр.).
Събраните дрехи периодично ще се извозват до специализирана фабрика, където при необходимост ще се преработват или ще се подготвят за повторно оползотворяване. Контейнерите за текстил са част от мащабна национална кампания, реализирана съвместно с Българския Червен Кръст за популяризиране на система за ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти.